^ Na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Montaż

Ciepły parapet, bezpieczne okno
Chcemy jak najcieplejszego montażu okien, a jednocześnie bezpiecznej inwestycji – czyli okien zamontowanych tak, że nie stracą swoich własności. Czasem rozwiązanie najcieplejsze wcale nie jest najlepsze.
Każdy chce budować jak najoszczędniej, a coraz większą popularnością cieszy się idea domu pasywnego, a więc i pasywnych okien. Obecnie zaleca się, by okno było montowane w warstwie ocieplenia. Oznacza to, że konstrukcja okna bezpośrednio nie styka się z elementami konstrukcyjnymi budynku, ale z elementami izolacji termicznej. Okno ze ścianą, czy stropem, połączone jest jedynie w kilku – kilkunastu punktach za pomocą kotew i konsoli nośnych lub mocowane jest do specjalnych profili o wysokich parametrach izolacyjnych – ogranicza to do minimum możliwości powstawania mostków termicznych.
Kupując okna, zwłaszcza energooszczędne, oczekujmy tzw. ciepłego montażu. Polega on na tym, że warstwa izolująca połączenie okna ze ścianą zabezpieczana jest dodatkowo odpowiednio położonymi taśmami paroszczelnymi i paroprzepuszczalnymi. Dzięki nim warstwa izolująca, najczęściej z piany poliuretanowej, chroniona jest przed niszczącym działaniem wilgoci, która dobrze przewodzi ciepło i wpływa bardzo niekorzystnie na izolacyjność montażu.
Czy w przypadku ciepłego montażu w warstwie ocieplenia potrzebne są jeszcze dodatkowe elementy, jak np. „ciepły” podkład podparapetowy? W zasadzie nie – z punktu widzenia izolacyjności termicznej nie ma takiej potrzeby, bo montujemy okno w izolacji termicznej która spełnia te same funkcje izolacyjne. Dodatkowo byłoby to trudne z technicznego punktu widzenia.
Niekiedy jednak nie da się zamontować okna w warstwie ocieplenia – musi być ono zamontowane wewnątrz otworu w ścianie – w licu lub połowie grubości muru. Bywa tak, gdy grubość izolacji termicznej ściany jest stosunkowo nieduża lub ściana ma budowę 1-warstwową. Dostępne na rynku „ciepłe” podkłady podparapetowe wykonane z miękkich materiałów: styropianu lub styroduru wydają się na pierwszy rzut oka dobrym rozwiązaniem – świetnie izolują i eliminują mostki termiczne. Niestety, równocześnie praktycznie uniemożliwiają poprawne zamocowanie dolnej części okna. Użycie kotew jest niemożliwe, natomiast montaż bezpośredni z użyciem dybli nie może być zastosowany w każdym materiale. Np. otwarte kanały bodaj najpopularniejszego pustaka ceramicznego nie zapewnią oparcia dla dybli montażowych.
Pamiętajmy, że montaż okna bez zamocowania dolnej poziomej części ościeżnicy jest niezgodny ani z wytycznymi polskiego Instytutu Techniki  Budowlanej, ani niemieckiego instytutu RAL, ani z zaleceniami większości producentów okien. Jak wiemy, podstawowym warunkiem zachowania gwarancji na okno jest jego prawidłowe zamocowanie. W przypadku gdy ten warunek nie jest spełniony, w razie problemów z oknem reklamacja klienta może zostać odrzucona.
Nawet jeśli mamy do czynienia z materiałem pełnym, np. betonem komórkowym, to odległość pomiędzy ramą okna a murem jest zbyt duża: Wysokość piankowych kształtek to ok. 6 cm. Osłabia to mocowanie stolarki. Skutkiem tego dolna, najbardziej narażona na odkształcenia część okna, nie jest stabilnie zamocowana. W efekcie może dojść do trwałych odkształceń ościeżnicy i obniżenia walorów użytkowych okna, takich jak szczelność na wiatr i wodę opadową oraz utratę ciepłochronności, czy też problemów z ryglowaniem okuć. Okna kolorowe w wyniku ekspozycji na promieniowanie słoneczne są szczególnie narażone na tego typu deformacje, ponieważ mocno skupiają promienie słoneczne.
Izolacyjność termiczna okien i eliminowanie mostków cieplnych na styku połączenia ościeżnic z murem to sprawy kluczowe. Nie jest jednak właściwym, jeśli rozwiązania redukujące straty ciepła odbywają się kosztem trwałości zamocowania stolarki. Konsekwencje odkształcenia profili okiennych w wyniku ich nieprawidłowego zamontowania spowodują, że inwestycja w ciepły parapet może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego, a przecież okna mają nam służyć przez kilkadziesiąt lat.
 

Copyright © 2013. Świat Okien Piotr Marcińczyk Rights Reserved.